IV Konferencja Kardiologia Wieku Podeszłego

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

W związku z dużym zainteresowaniem, jakie towarzyszyło poprzednim konferencjom, mam zaszczyt zaprosić Państwa w imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizatora - Grupy Wydawniczej VM Group - na IV Konferencję Kardiologia Wieku Podeszłego, która odbędzie się w Krakowie w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2006 roku.

Podczas tegorocznej konferencji przedstawione zostaną tematy bliskie wszystkim lekarzom zarówno lecznictwa zamkniętego, jak i otwartego, napotykającym nieustannie trudności w terapii schorzeń serca i naczyń u pacjentów w podeszłym wieku. Dzięki wykładom będzie okazja do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i zapoznania się ze specyfiką przebiegu chorób układu sercowo-naczyniowego po 65 roku życia.

Ze względu na typowo dydaktyczny charakter wykłady prezentowane podczas zjazdu będą szczególnie cenne zarówno dla lekarzy rodzinnych, internistów, geriatrów, jak i specjalistów w zakresie kardiologii i reumatologii na co dzień zajmujących się pacjentami w podeszłym wieku.

Mam również nadzieję, że podobnie jak poprzednie spotkania IV Konferencja Kardiologia Wieku Podeszłego stanie się okazją do wymiany poglądów, pogłębienia wiedzy oraz przyczyni się do poprawy opieki zdrowotnej nad pacjentami.


Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

g (1K)

Konsultant Krajowy ds. Geriatrii
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


Copyright © 2006 VM Group
Strona pochodzi z serwisu http://www.geriatria2006.vmgroup.pl/.